آخرین خبرها

سرفصل های دروس رشته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست

ردیفکد درسنام درسمنبع [نام منبع | نویسنده(ها) | مترجم(ها) | ناشر]نوع درس
11240009آشنایی با مفاهیم محیط زیستزیستن در محیط زیست | جورج تایلر میلر | مجید مخدوم | دانشگاه تهرانتخصصی
21240028آمایش سرزمین (آموزش محور)شالوده آمایش سرزمین | مجید مخدوم | دانشگاه تهرانتخصصی
31240004آموزش برای توسعه پایدارآموزش برای توسعه پایدار | رزالین مکیون | گنجی و کریمی | کیان مهرتخصصی
41240013آموزش همگانی محیط زیست
برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست (با رويكرد سند چشم انداز برنامه توسعه كشور) | شادی دیبایی، فریبا همتیان، فاطمه آرتا | سازمان حفاظت محیط زیست
تخصصی
51240020
اخلاق زیست محیطی
اخلاق زیست محیطی | جان بنسون | عبدالحسین وهاب زاده | جهاد دانشگاهی واحد مشهد
جبرانی
61240027
اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (آموزش محور - ورودی قبل از 91-90)
درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی | قهرودی تالی، بابایی فینی | پیام نور
تخصصی
71240003اصول و روش های برنامه ریزی درسیاصول برنامه ریزی درسی | کوروش فتحی واجارگاه | ایران زمیناصلی
81240001
اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست
آموزش محیط زیست در قرن بیست و یکم | جوی ای. پالمر | محمد خورشید دوست | سمتاصلی
91240026اکولوژی عمومیاکولوژی عمومی | علی اصغر نیشابوری | پیام نورجبرانی
101240011برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با نیازهای زیست محیطیمدیریت و برنامه ریزی محیط زیست | ناصر محرم نژاد | دی نگارتخصصی
111240002تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیستتكنولوژی آموزشی (مفاهیم، فنون ابزاری و شناختی) | زهرا نوروزی، محمد رضا شاه پسند | نشر آموزشی کشاورزیتخصصی
121240012روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیستروش تحقیق (با رویکردی به پایان نامه نویسی) | غلامرضا خاکی | بازتاباصلی
131211014
روش ها و فنون تدریسروش ها و فنون تدریس | منوچهر وکیلیان | پیام نورجبرانی
141240007روش های تدریس ویژه آموزش محیط زیستراهنمای تدریس (فنون و مهارت ها) | سید حشمت اله مرتضوی زاده | عابداصلی
151240008روش های سنجش و ارزشیابی آموزشینیاز سنجی آموزشی (الگوها و فنون) | کوروش فتحی واجارگاه | آییژ + روش های اثربخشی دوره های آموزشی | کوروش فتحی واجارگاه، طلعت دیبا واجاری | آییژاصلی
161212179زبان تخصصی (Environmental Education)زبان تخصصی رشته آموزش محیط زیست | سید محمد شبیری | پیام نوراضافی
171240029سمینار - تحقیق و تتبع نظری (آموزش محور)بدون منبعتخصصی
181240010سمینار در آموزش محیط زیستبدون منبعاصلی
191121050شناخت محیط زیستشناخت محیط زیست | بنفشه برخوردار | پیام نورجبرانی
201240005قوانین حقوقی و حقوق محیط زیستقوانین حقوقی و حقوق محیط زیست | محمد رضوانی | پیام نوراصلی
211240014مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیستاصول و روش های مدیریت محیط زیست | کریستوف جی. بارو | مهرداد اندرودی | کنگرهتخصصی
221211019مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتیروش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی | علی دلاور | پیام نورجبرانی
231240006نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیستنظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست | سید محمد شبیری، سهراب عبدالهی | پیام نورتخصصی
241111296پایان نامه (پژوهش محور)بدون منبعتخصصی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*