آخرین خبرها
مبانی و احکام فقهی محیط زیست

مبانی و احکام فقهی محیط زیست

نویسندگان: احسان تاریمرادی، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی.

دکتر محمد تقی فخلعی، استادیارل دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده: گسترش جوامع انسانی و توسعه شهر نشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. به دلیل اهمیت بسیار این پدیده در روند حیات انسانی عصر حاضر، در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر تحولات حادث در محیط زیست با استناد به منابع کتاب و سنت و دلیل عقل به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است با طرح موضوعات متنوعی در قالب مسائل و قواعد فقهی، کلیه مسئولیت های ناشی از آسیب و تخریب محیط زیست تبیین شود. در این نوشتار معلوم می شود مقوله محیط زیست به خوبی مورد عنایت شریعت قرار دارد و احکام و الزمات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است.

کلید واژه ها: تخریب، محیط زیست، حسن و قبح اقتضایی، ضمان

download-icon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*