آخرین خبرها
آموزش مجازی محیط زیست پیش بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم

آموزش مجازی محیط زیست پیش بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم

بهر گیری از آموزش مجازی در توسعه آموزش محیط زیست در عصری که از یک سو سرعت انتقال اطلاعات توسط فن آوری هاینو به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف «بررسی آموزش مجازی محیط زیست به عنوان پیش بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم » انجام شده است.

بررسی برنامه درسی دوره عمومی کنونی نشان می دهد که کتب خاصی برای آموزش محیط زیست تدوین نشده است و مولفه های محیط زیستی به صورت پراکنده در کتابهای مختلف مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی و داده ها به شیوه کیفی تحلیل شده است. یافته ها حاکی از آن است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته بعضی از مدارس دارای سایتهای آموزش مجازی محیط زیست میباشند و از طریق این سایتها آموزشهای لازم و اجرای برنامه های درسی مبتنی بر آموزش زیست محیطی صورت می گیرد.

تدوین برنا مه های درسی آموزش محیط زیست باید بر اساس رویکرد مجازی سازی برنامه های درسی آموزش محیط زیست انجام گیرد تا اجرای آن عملی شود.

هدی طایی ، نجیبه شاه حسینی ، امیر ملکی

download-icon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*