آخرین خبرها
سواد زیست محیطی

سواد زیست محیطی

چکیده

پس از دهه ۱۹۷۰ به ویژه پس از رواج اینترنت، مفهوم سواد به کلی تغییر کرده و مافهیمی چون سواد اطلاعاتی، سواد آماری، سواد رسانه ای، سواد زیست محیطی، … باب شده است. این مفاهیم از دو جهت سواوار توجه اند:

نخست این که ابعاد کاربری دانش را پر رنگ تر می سازند و دیگر اینکه نشان مید هند انسان عصر سایبراسپیس، بسیار بیش از گذشته با نگاهی مسئله مدارانه به زندگی و جهان می نگرد، و پدیدار شدن اصطلاح ها و فعالیت های زیست محیطی مثل محیط باوری، اکوسیستم ها، اکولوژی، جامعه شناسی محیط زیست، استعاره “گایا”، اخلاق و زیباشناسی محیط زیست وسواد آموزی زیست محیطی، با نیازها، روندها و ملزومات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان این عصر ارتباط دارد. این مقاله به بررسی چیستی، چگونگی و تاریخ سواد و سوادآموزی زیست محیطی و رابطه زیباشناسی محیط زیست با این مقوله می پردازد.

بهار رهادوست

download-icon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*