آخرین خبرها
آموزش عالی محیط زیست در ایران

آموزش عالی محیط زیست در ایران

مقاله حاضر تحقیقی در خصوص وضعیت آموزش عالی محیط زیست می باشد که در دهه هفتاد شمسی تهیه و ارائه شده است در این مقاله بخشهایی از وضعیت آموزش محیط زیست در ایران در آن دهه را ارائه می دهد.

 

 

چکیده:

در این مطالعه ابتدا بطور اجمالی وضعیت محیط زیست کشور و مسائل و تنگناهای آن با استناد به آمار و اطلاعات موجود تشریح شده سپس ضمن ارائه مختصری از تاریخچه آموزش عالی محیط زیست در ایران به معرفی مقاطع و رشته های مختلف محیط زیست در کشور پرداخته و نمایی از وضعیت کنونی آن ارائه می گردد. در ادامه ضمن بررسی و ارزیابی کیفی آموزش در مرکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مجری رشته های مختلف محیط زیست، پیشنهاداتی در جهت توسعه و بهبود کیفیت این بخش از آموزش با تاکید بر لزوم برنامه ریزی صحیح آموزشی ارائه شده است. تحقیق با استفاده از روش شاخص های آموزش عالی نظیر: نسبت دانشجو به استاد، نرخ رشد دانشجویان، تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف دانشگاهی، مرتبه علمی هیئت علمی، نسبت دانشجو به جمعیت، سرانه فضا، تجهیزات آزمایشگاهی و کامپیوتری، میزان انتشارات و تحقیقات و وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان و مطالعات میدانی بر اساس پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده عینی صورت گرفته است.

دکتر سید حسین بحرینی

نغمه مبرقعی

download-icon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*