آخرین خبرها
بررسی دانش، نگرش و مهارتهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندران

بررسی دانش، نگرش و مهارتهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندران

چکیده:

بروز معضلات زیست محیطی و روند فزاینده آن، موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران علوم اقتصادی و اجتماعی است . افزایش خطر ابتلا به بیماریها ، مشاجرات عمومی درباره تنزل امنیت غذایی و بالا رفتن سطوح آلودگی و انحطاط محیط زیست، چالشهای فراروی جوامع است . آنچه در این زمینه قابل تأمل است نقش و اثری است که نظامهای آموزشی در آموزش رفتارهای زیست محیطی در کاهش این بحرانها دارند . اما مهمتر از همه بر رسی رفتارهای زیست محیطی معلمان این دوره است. نظام آموزش عمومی و نقش عنصر معلم در فرآیند آموزش رفتارهای مناسب زیست محیطی می تواند وسیله ای برای تغییر دانش، نگرش و مهارتهایی باشد که نسل آتی، برای رویارویی با این بحرانها بدان نیازمند است . لذا این پژوهش به برر سی رفتارهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی در ابعاد دانش، نگرش و مهارت
می پردازد.

دکتر ابراهیم صالحی عمران
علی آقامحمدی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*