آخرین خبرها
ارزیابی آموزش محیط زیست در ایران و ارائه پیشنهادات

ارزیابی آموزش محیط زیست در ایران و ارائه پیشنهادات

چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل سیر تحولات آموزش محیط زیست از آغاز پیدایش تاکنون در ایران است . روند تحولات آموزش محیط زیست در ایران طی ۴۰ سال گذشته دارای فراز و نشیب های بسیاری بوده است. آموزش محیط زیست در ایران سابقه چندانی ندارد اما، طی سه دهه اخیر تلاشها و اقدامات شایان توجهی در این خصوص صورت گرفته است . در انجام این پژوهش از روش تحقیق مطالعه موردی از نوع تاریخی استفاده شده و اختصاص دارد به توصیف و تحلیل وضعیت کلی و کلان طرحها، سیاستها و برنامههایی که تا امروز در این کشور به مورد اجرا گذاشته شده است . گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از مراجع مختلفی چون گزارش های عملکرد دفتر آموزش محیطزیست، اسناد، مدارک، کتابها و مقالات منتشر شده در این زمینه است . نتایج نشان می دهد که آموزش محیط زیست در ایران چهار مرحله اصلی را تجربه کرده و جریان حرکت آن رو به بهبود است. در پایان تحقیق سعی خواهیم کرد، پیشنهاداتی اجمالی به منظور توسعه مطلوب این تخصص علمی در ایران ارائه کنیم.

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*