آخرین خبرها

شمارش معکوس برای اجرایی شدن طرح مدارس جم در وزارت آموزش و پرورش

تلاش برای ایجاد مدارس جامع محیط زیستی (جم)، پاسخی است به یک نیاز از سوی سازمان متولّی محیط زیست ایران؛ نیاز کودکان و نوجوانانی که حق دارند همگام با کسب معرفت در حوزههای گوناگون علمی، اجتماعی و دینی، برخوردار از فهم بومشناختی درخور و متناسب با ویژگیهای زیست بومشان هم باشند. به بیانی دیگر، آرمان مدارس جامع محیط زیستی، پرورش نوجوانانی است که هم از حقوق محیط زیستی خویش آگاه باشند و هم بدانند که به عنوان یک انسان یا جانداری خردمند، چه بایدها و نبایدهایی در برابر زیست بوم و حفظ موهبتهای طبیعیاش برعهده دارند؛ دانستگی دوسویهای که سبب میشود تا فراگیران در چنین مدارسی، نوجوانانی اخلاقمدار و برخوردار از سواد محیط زیستی بوده و بتوانند به بهترین شیوهی تعامل با محیط زیست خود قرار گیرند و اکنون در پاسخ به این نیاز و پس از ۱۸ ماه هم اندیشی گروهی از نخبگان، متخصصان و صاحب نظران در حوزه محیط زیست و آموزش و پرورش در هسته مشورتی مدارس جامع محیط زیستی “منشور و شیوه نامه اجرایی مدارس جم” تدوین و تصویب شد و طی نامه ای به شماره ۲۰۴۲۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۷) از ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست به وزیر محترم آموزش و پرورش ارسال و از آن وزارتخانه وزین درخواست شد تا نسبت به ابلاغ منشور و شیوه نامه اجرایی آن به واحدهای اجرایی مربوطه در وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند .

بدیهی است دستیابی به چنین دستاوردی ممکن نخواهد بود جز در سایه تعامل و هم افزایی سازنده سه نهاد سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان تشکل های غیر دولتی مردم نهاد و متخصص در این حوزه، باشد که به زودی شاهد این ابلاغ و ایجاد وگسترش مدارس محیط زیستی در سراسر کشور باشیم.

 

متن کامل منشور مدارس جامع زیست محیطی (جم)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*