آخرین خبرها

نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰.۳۰۴۷۳/ee.2018.5055
نویسندگان
ندا پریشانی۱؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری ۲؛ فریدون شریفیان۳؛ مهرداد فرهادیان۴
۱دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان
۲استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان
۳استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

۴استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه دوم ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه ایران بود در بخش کیفی برای یافتن پاسخ در رابطه با نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در برنامه درسی دوره دوم متوسطه، با متخصصان برنامه درسی و محیط‌زیست مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. جامعه پژوهشی شامل کلیه متخصصان برنامه درسی دانشگاه‌های اصفهان و متخصصان محیط‌زیست استان تهران و اصفهان بود. روش نمونه‌گیری، هدفمند و زنجیره‌ای بود در این پژوهش طی مصاحبه با ۲۴ نفر از متخصصان غنای اطلاعات حاصل شد در بخش کمی، برای دسترسی به اولویت‌بندی عناوین مهم که در برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه مغفول مانده پرسش‌نامه‌ای بین معلمان توزیع گردید. جامعه آماری این قسمت پژوهش شامل کلیه معلمان زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، شیمی و جغرافیا در استان اصفهان بود. با نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله­ای تعداد ۲۵۸ معلم انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد بیشتر متخصصان معتقد بودند عناوین آموزش محیط‌زیست باید به‌صورت تلفیقی در همه دروس گنجانده شود. نتایج نظرسنجی از چهار گروه معلمان نشان داد معلمان عناوین سه گویه حفاظت از محیط‌زیست طبیعی کشور پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی حاصل از تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر و ضرورت به‌کارگیری انرژی‌های تجدید‌پذیر و عوارض محیط‌زیستی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در صدر اولویت عناوین مغفول آموزش محیط‌زیست ایران می‌دانند.
کلیدواژه‌ها
آموزش محیط‌زیست؛ عناوین آموزش محیط‌زیست؛ اولویت‌بندی؛ عناوین مغفول
عنوان مقاله [English]
The Inclusion of Environmental Education Topics in Iranian Secondary Education Textbooks and Prioritizing Neglected Topics
نویسندگان [English]
Neda Parishani۱؛ Seyed Ebrahim Mirshah Jafari۲؛ Fereydoon Sharifian۳؛ Mehrdad Farhadian۴
۱Ph. D. of Curriculum, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
۲Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
۳Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
۴Assistant Professor, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]
The present study aimed to investigate the inclusion of environmental education topics in Iranian secondary education textbooks and prioritizing neglected topics. In the qualitative section, a semi-structured interview was conducted with curriculum specialists and environmentalists to find answers on how to include environmental education topics in the secondary education curriculum. The research community included all the curriculum specialists in Isfahan universities and environmentalists from Tehran and Isfahan. In the present study, the information was saturated after an interview with 24 specialists. In the quantitative section, a questionnaire was distributed among teachers to prioritize the relevant topics that were neglected in the environmental education curriculum. The statistical population of this section included all biology, geology, chemistry and geography teachers in Isfahan province with a multi-stage cluster sampling, 258 teachers were selected. The results of the study indicated that most of the experts believed that the topics of environmental education should be integrated with all courses. The results of the survey of the four groups of teachers showed that they think that the three items of protecting the natural environment of the country, the social, economic, and environmental consequences of electric energy production from renewable and non-renewable sources and the need for renewable energies and environmental impacts from fossil fuel consumption are at the top of the list of neglected topics in Iran’s environmental education.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*