آخرین خبرها

مقالات زيست محيطي

آموزش عالی محیط زیست در ایران

مقاله حاضر تحقیقی در خصوص وضعیت آموزش عالی محیط زیست می باشد که در دهه هفتاد شمسی تهیه و ارائه شده است در این مقاله بخشهایی از وضعیت آموزش محیط زیست در ایران در آن دهه را ارائه می دهد.     چکیده: در این مطالعه ابتدا بطور اجمالی وضعیت محیط زیست کشور و مسائل و تنگناهای آن با استناد ... ادامه مطلب »

سواد زیست محیطی

چکیده پس از دهه ۱۹۷۰ به ویژه پس از رواج اینترنت، مفهوم سواد به کلی تغییر کرده و مافهیمی چون سواد اطلاعاتی، سواد آماری، سواد رسانه ای، سواد زیست محیطی، … باب شده است. این مفاهیم از دو جهت سواوار توجه اند: نخست این که ابعاد کاربری دانش را پر رنگ تر می سازند و دیگر اینکه نشان مید هند ... ادامه مطلب »

طرح درس آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان

موسسه طنین طبیعت تیرگان فعالیت غیررسمی خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرد؛ در ابتدای کار این موسسه به برگزاری برنامه های طبیعت گردی در قالب گروه های دوستی پرداخته و حفظ محیط زیست را بیشتر در پاکسازی طبیعت می دید. در ادامه با ثبت رسمی موسسه ، تلاش شد با اتخاذ رویکردی سازمان یافته در برابر تخریب های گسترده ... ادامه مطلب »

آموزش مجازی محیط زیست پیش بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم

بهر گیری از آموزش مجازی در توسعه آموزش محیط زیست در عصری که از یک سو سرعت انتقال اطلاعات توسط فن آوری هاینو به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف «بررسی آموزش مجازی محیط زیست به عنوان پیش بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم » انجام شده است. بررسی برنامه درسی دوره ... ادامه مطلب »

مبانى حق بهره ‏مندى از محیط زیست سالم در قرآن‏ کریم

مهدى فیروزى محیط زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصر حاضر، بحثى کاملاً نو و تازه است که نه در اسلام و نه در هیچ مکتب دیگرى سابقه نداشته است؛ اما مى‏توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از متون دینى استخراج کرد؛ به طورى که مى‏توان یک مکتب زیست محیطى جامع را ارائه کرد. چکیده: بى‏تردید، ... ادامه مطلب »

نقش رسانه ها در آموزش درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته

الهام کوهی؛  دکتر سید محمد شبیری؛ حسین میبودی چکیده: رشد سریع اینترنت و شاخ ههای چندرسانه ای شبکه جهانی، راه های جدیدی را برای انتقال اطلاعات به دانشجویان فراهم کرده است. بدون شک، آموزش زمان بندی شده ازطریق ارتباط رودررو، مؤثرترین روش آموزش است؛ اما بعد مسافت و کمبود وقت، امکان شرکت دانشجویان را در چنین کلاس هایی محدود کرده ... ادامه مطلب »

مبانی و احکام فقهی محیط زیست

نویسندگان: احسان تاریمرادی، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی. دکتر محمد تقی فخلعی، استادیارل دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: گسترش جوامع انسانی و توسعه شهر نشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. به دلیل اهمیت بسیار این پدیده در روند حیات انسانی عصر حاضر، در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت ... ادامه مطلب »

آموزش و پرورش و محیطزیست (نگرش، آگاهی و رفتارهای زیست محیطی)

چکیده: با افزایش مسایل و مشکلات زیست محیطی، نیاز به تغییر نگرش و رفتار افراد در بین گروه های مختلف اجتماعی به خصوص دانش آموزان اجتناب ناپذیر می باشد. در این مطالعه میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش آموزان دروه متوسطه و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام تحقیق حاضر از روش پیماش استفاده ... ادامه مطلب »