آخرین خبرها

مقالات زيست محيطي

مدرسه طبیعت چیست؟

میلیون‌ها سال است که جانوران در طبیعت به دنیا می‌آیند و دوره ابتدایی زندگی خود را صرف کشف محیط و دوره بعدی را صرف تجربه و مهارت و بقیه عمر از آن تجربه‌ها استفاده می‌کنند. انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست. کودک انسان در دوران ابتدایی کودکی یعنی سه تا یازده سال به صورت غریزی تلاش می‌کند که محیط ... ادامه مطلب »

ارائه مدل عِلی رفتار محیط‌زیستی بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین

ارائه مدل عِلی رفتار محیط‌زیستی بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین و نقش واسطه‌ای سبک‌های پردازش هویت در دانش‌آموزان دبیرستانی سعید مظلومیان؛ سعید طالبی؛ سهیلا صالحی چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل علی رفتار محیطزیستی بر اساس شیو‌ه‌های فرزندپروری والدین و نقش واسطه‌ای سبک‌های پردازش هویت در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر داراب است. بدین منظور  از بین  ۱۳۴۸۰ دانش‌آموز دختر ... ادامه مطلب »

Creating an integrative assessment system for green schools in Iran

Abstract Many assessment systems for green schools exist to guide schools toward environmentally responsible choices. To identify a nation’s green schools, an assessment system must be developed for their selection. When green school standards are lacking, measures must be created, including an information model enabling decision makers to recognize these schools. The aim of this study is to create an ... ادامه مطلب »

Education Programs on Environment

Abstract Environmental education organizations can do more to institute evaluation. In an effort to help Evaluators bridge the gap between the potential for high quality evaluation systems to improve environmental education, and the low level of evaluation in actual practice, I reviewed recent environmental education literature to reveal the challenges and opportunities for evaluating environmental education programs. The literature review ... ادامه مطلب »

جایگاه دانش زیست محیطی زنان در توسعه پایدار شهری

مقدمه: قرن ۲۱، قرن جامعه شهری در مقیاس جهانی است. ویژگی عصر ما، شهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است. یکی از مهمترین دغدغه های ناپایداری فرآیند “توسعه” کنونی به رشد شتابان شهرنشینی و شیوه زندگی مترادف آن در جهان باز می گردد. افزایش بی سابقه جمعیت به همراه نسبت روز ... ادامه مطلب »

نقش آموزش محیط زیستی در مدیریت زباله های الکترونیکی

مشکل زباله های الکترونیکی در سالهای اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این قبیل زباله ها حاوی انواع مواد گرانبها و همچنین مواد سمی خطرناکی هستند که برای انسان و همچنین محیطزیست بسیار زیان آور می باشند. متاسفانه در کشور ما، زباله های الکترونیکی و مسائل مربوط به آن مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر این، ... ادامه مطلب »

آموزش عالی محیط زیست در ایران

مقاله حاضر تحقیقی در خصوص وضعیت آموزش عالی محیط زیست می باشد که در دهه هفتاد شمسی تهیه و ارائه شده است در این مقاله بخشهایی از وضعیت آموزش محیط زیست در ایران در آن دهه را ارائه می دهد.     چکیده: در این مطالعه ابتدا بطور اجمالی وضعیت محیط زیست کشور و مسائل و تنگناهای آن با استناد ... ادامه مطلب »

سواد زیست محیطی

چکیده پس از دهه ۱۹۷۰ به ویژه پس از رواج اینترنت، مفهوم سواد به کلی تغییر کرده و مافهیمی چون سواد اطلاعاتی، سواد آماری، سواد رسانه ای، سواد زیست محیطی، … باب شده است. این مفاهیم از دو جهت سواوار توجه اند: نخست این که ابعاد کاربری دانش را پر رنگ تر می سازند و دیگر اینکه نشان مید هند ... ادامه مطلب »

طرح درس آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان

موسسه طنین طبیعت تیرگان فعالیت غیررسمی خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرد؛ در ابتدای کار این موسسه به برگزاری برنامه های طبیعت گردی در قالب گروه های دوستی پرداخته و حفظ محیط زیست را بیشتر در پاکسازی طبیعت می دید. در ادامه با ثبت رسمی موسسه ، تلاش شد با اتخاذ رویکردی سازمان یافته در برابر تخریب های گسترده ... ادامه مطلب »