آخرین خبرها

بایگانی روزانه: بهمن ۲۳, ۱۳۹۷

نحوه گنجاندن عناوین آموزش محیط‌زیست در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران و اولویت‌بندی عناوین مغفول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی شناسه دیجیتال (DOI): ۱۰.۳۰۴۷۳/ee.2018.5055 نویسندگان ندا پریشانی۱؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری ۲؛ فریدون شریفیان۳؛ مهرداد فرهادیان۴ ۱دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان ۲استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان ۳استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان ۴استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ... ادامه مطلب »