آخرین خبرها

خرید نمونه سوال پایان ترم

در خرید نمونه سوالات در درج ایمیل خود دقت فرمایید.

لطفا” جهت خرید نمونه سوالات حتما” دقت فرمایید تا آدرس ایمیل به درستی درج گردد زیرا پس از پرداخت لینک دانلود بلافاصله به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی(هفت نمونه سوال)

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی(هفت نمونه سوال)

اصول و روشها برنامه ریزی درسی تابستان ۹۰

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم اول ۹۳-۹۴

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم اول-۹۰-۹۱

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم اول-۹۲-۹۱

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم دوم -۹۰-۸۹

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم دوم ۹۲-۹۳

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی نیم سال اول ۹۲-۹۳

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست(شش نمونه)ا

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست(شش نمونه)ا

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست ۱-۹۱-۹۰

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست ۱-۹۲-۹۱

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست ۲-۹۱-۹۲

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست تابستان ۹۰

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

آشنایی با مفاهیم محیط زیست

آشنایی با مفاهیم محیط زیست

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ۲-۹۲-۹۱

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ۲-۸۹-۹۰

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ۲-۹۱-۹۰

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ترم دوم ۹۲-۹۳

آموزش برای توسعه پایدار

آموزش برای توسعه پایدار

آموزش برای توسعه پایدار تابستان ۹۰

آموزش برای توسعه پایدار ترم اول ۹۳-۹۴

آموزش برای توسعه پایدار نیم سال اول ۹۲-۹۳

آموزش برای توسعه پایدار۱-۹۱-۹۰

آموزش همگانی محیط زیست

آموزش همگانی محیط زیست

آموزش همگانی محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

آموزش همگانی محیط زیست ترم دوم ۹۲-۹۳

آموزش همگانی محیط زیست۱-۹۰-۹۱

آموزش همگانی محیط زیست۱-۹۱-۹۲

آموزش همگانی محیط زیست۲-۸۹-۹۰

آموزش همگانی محیط زیست۲-۹۰-۹۱

آموزش همگانی محیط زیست نیم سال اول ۹۳-۹۲

برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با

برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با

برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با نیاز های زیست محیطی نیم سال اول ۹۲-۹۳

برنامه ریزی برای نظام آموزش ۲-۹۰-۸۹

برنامه ریزی برای نظام آموزش ۲-۹۲-۹۱به همراه جواب

برنامه ریزی برای نظام آموزش و منطبق با نیازهای زیست محیطی ترم دوم ۹۲-۹۳

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست

تهیه و تولید ترم دوم ۹۲-۹۳

تهیه و تولید مواد و وسایل آموزش محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ۱-۹۱-۹۰

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ۱-۹۲-۹۱

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ۲-۹۰-۸۹

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

روش تحقیق پیشروفته

روش تحقیق پیشروفته

روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست ۱-۹۱-۹۰

روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست ۱-۹۲-۹۱

روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست ۲-۹۰-۸۹

روش تحقیق جبرانی

روش تحقیق جبرانی

مقدمات روش تحقیق ۲-۹۰-۸۹

مقدمات روش تحقیق نیم سال اول ۹۲-۹۳

مقدمات روش تحقیق۱-۹۰-۹۱

مقدمات روش تحقیق۲-۹۰-۹۱

روش تدریس ویژه آموزش محیط زیست

روش تدریس ویژه آموزش محیط زیست

روش تدریس ویژه آموزش محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ۱-۹۲-۹۱

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ۲-۹۰-۸۹

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ۲-۹۲-۹۱

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست-۱-۹۱-۹۰

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست-۲-۹۱-۹۰

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ترم دوم ۹۲-۹۳

روشها و فنون تدریس

روشها و فنون تدریس

روشها و فنون تدریس ۱-۹۰-۸۹

روشها و فنون تدریس ۱-۹۱-۹۰

روشها و فنون تدریس ۲-۹۰-۸۹

روشها و فنون تدریس ۲-۹۲-۹۱

روشها و فنون تدریس ترم دوم ۹۲-۹۳

روشهاس سنجش و ارزشیابی زیست محیطی

روشهاس سنجش و ارزشیابی زیست محیطی

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی ۱-۹۱-۹۰

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی ۲-۹۰-۸۹

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی ۲-۹۱-۹۰

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی ۲-۹۲-۹۱

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی نیم سال اول ۹۲-۹۳

روشهای سنجش و ارزشیابی ترم دوم ۹۲-۹۳

زبان تخصصی

زبان تخصصی

زبان تخصصی ۱-۹۱-۹۰

زبان تخصصی ۲-۹۰-۸۹

زبان تخصصی ۲-۹۱-۹۰

زبان تخصصی تابستان ۹۰

زبان تخصصی ترم اول ۹۳-۹۴

زبان تخصصی نیم سال اول ۹۳-۹۲

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست

قوانین حقوقی ۱-۹۲-۹۱

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

قوانین حقوقی ۱-۹۱-۹۰

قوانین حقوقی ۲-۹۰-۸۹

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست- ترم دوم ۹۲-۹۳

قوانین حقوقی-تابستان ۹۰

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۲

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست۲-۹۱-۹۰

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست۲-۹۲-۹۱

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست ترم دوم ۹۳-۹۲

نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست

نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست

نظریه و کاربردهای آموزش محیط زیست۱-۹۲-۹۱

نظریه و کاربردهای آموزش محیط زیست۲-۹۰-۸۹

نظریه و کاربردهای آموزش محیط زیست۲-۹۲-۹۱

نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

 

۲۶ نظر

 1. سارا خراباتی

  سلام.
  آیا نمونه سوالات همراه با پاسخ نامه است؟

 2. سلام آقای قلی زاده.وقت بخیر .از زحمات شما کمال تشکر را دارم.آقای قلی زاده قسمت دوم ترجمه زبان تخصصی از صفحه ۳۸ را به بعدآماده ندارین.بتونیم از وب سایت شما دانلودکنیم. ضمنآ اینجانب از خریداران ثابت شما بودم ووب سایت شما را به همه دوستانم معرفی کردم.

 3. سلام وخسته نباشید خدمت آقای قلی زاده. آقای قلی زاده لطف می کنید نمونه سوال آموزش همگانی محیط زیست را برامون ایمیل کنید. با تشکر فراوان از زحمات جنابعالی

 4. جتاب آقای قلی زاده
  با سلام
  من از خریداران نمونه سوالات و جزوات شما هستم، چند ماه قبل جنابعالی به عنوان حسن خرید از سایت شما ترجمه قسمت اول زبان تخصصی را بریم ایمیل کرده بودید اما متاسفانه به ترجمه بقیه صفحات دسترسی ندارم. ممنون میشم از زحمت کشیده و ادامه ترجمه را برایم ایمیل بفرمایید.
  با تشکر

 5. با تشکر خیلی استفاده کردم

 6. با سلام آقای مهندس . سال نو مبارک من در تاریخ ۱۹و ۲۰فروردین برای خرید نمونه سوالات تکنولوژی آموزشی جمعا” مبلغ ۷۰۰۰۰ریال پرداخت کردم و ایمیل نیز پاسخ داد ، اما فایل ها ارسال نشده ممنون میشم پیگیری شود.با تشکر راشد پیرانی

 7. با سلام آقای مهندس لطفا” ترجمه کامل جزوه زبان تخصصی اموزش محیط زیست ارشد روی صفحه برای خرید گذاشته شود بسیار ممنون ،منتظریم

 8. با سلام و خسته نباشید، آیا امکان ارسال سوالات امتحانی درس مدیریت فرایند آموزش (از کتاب دکتر سرمدی و صیف) و نیز درس ارزشیابی آموزشی مفاهیم، الگوها و فرایندهای عملیاتی (از دکتر عباس بازرگان) برایتان وجود دارد؟ لطفاً جواب دهید بسیار سپاسگزارم

 9. جناب قلی زاده باسلام واحترام لطفا جواب سوالات نظریه ها وکاربردها آموزشی و همچنین نیازسنجی آموزش ونیز وسایل و مواد پیشرفته آموزشی را برایم ایمیل فرمائید ممنون میشم

 10. با سلام و احترام و سپاس به خاطر زحمات شما
  لطف می کنید در مورد چگونگی تهیه ترجمه زبان تخصصی راهنمایی کنید
  با تشکر

 11. ممنون اگرسوالات جدید هم با پاسخ داشته باشید

 12. با عرض سلام و احترام. من الان دو تا نمونه سوال درس برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق بر نیازهای زیست محیطی را خریداری نمودم ولی دانلود نکردم . حالا باید چکار کنم ؟

  • باسلام و احترام
   لینک دانلود نمونه سوالات خریداری شده به ایمیل شما ارسال گردیده است، اگر در inbox شما نبود حتما spam های ایمیل رو چک نمایید.
   موفق باشید.

 13. سلام وقت بخیر

  کتاب * راهنمای تدریس (فنون و مهارتها) حشمت الله مرتضوی * در بازار موجود نیست باتوجه به اینکه تنها منبع درس روش های تدریس میباشد آیا این امکان وجود دارد که اسکن کتاب را برای دانلود قرار بدهید ؟

 14. سلام
  در مورد سوالی که از خدمت تون پرسیدم راهنمایی نمی فرمایید ؟

 15. سلام
  ببخشید شما ایمیل استاد رضا ناظری رو دارین
  درس روش تحقیق پیشرفته رو با ایشون برداشتم ولی زمان کلاسا رو نزدن

 16. محمد امین بابای

  سلام من کتاب روش های اثربخشی دوره های اموزشی فتحی و واجارگارالازم دارم و گیرم میشه راهنمایم کنین چجوری جورش کنم.ممنون

 17. با سلام و سپاس از زحمات مدیریت و همکاران محترم سایت خانه آموزش محیط زیست ، مزید امتنان خواهد بود ترتیبی اتخاذ گردد تا سئوالات سال های جدید تر (۹۶-۹۷)در دسترس دانشجویان و علاقمندان این رشته قرار گیرد.با تشکر مجدد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*