آخرین خبرها

آموزش عالی محیط زیست در ایران

مقاله حاضر تحقیقی در خصوص وضعیت آموزش عالی محیط زیست می باشد که در دهه هفتاد شمسی تهیه و ارائه شده است در این مقاله بخشهایی از وضعیت آموزش محیط زیست در ایران در آن دهه را ارائه می دهد.

 

 

چکیده:

در این مطالعه ابتدا بطور اجمالی وضعیت محیط زیست کشور و مسائل و تنگناهای آن با استناد به آمار و اطلاعات موجود تشریح شده سپس ضمن ارائه مختصری از تاریخچه آموزش عالی محیط زیست در ایران به معرفی مقاطع و رشته های مختلف محیط زیست در کشور پرداخته و نمایی از وضعیت کنونی آن ارائه می گردد. در ادامه ضمن بررسی و ارزیابی کیفی آموزش در مرکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مجری رشته های مختلف محیط زیست، پیشنهاداتی در جهت توسعه و بهبود کیفیت این بخش از آموزش با تاکید بر لزوم برنامه ریزی صحیح آموزشی ارائه شده است. تحقیق با استفاده از روش شاخص های آموزش عالی نظیر: نسبت دانشجو به استاد، نرخ رشد دانشجویان، تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان در مقاطع مختلف دانشگاهی، مرتبه علمی هیئت علمی، نسبت دانشجو به جمعیت، سرانه فضا، تجهیزات آزمایشگاهی و کامپیوتری، میزان انتشارات و تحقیقات و وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان و مطالعات میدانی بر اساس پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده عینی صورت گرفته است.

دکتر سید حسین بحرینی

نغمه مبرقعی

download-icon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*